Cơ khí Quang Trung
Mục lục bài viết
Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại DN
hinh anh dai hoi khoa 18 (2015-2020)
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Chương trình ca nhạc chào mừng Đại hội Đảng bộ khóa XVIII (2015-2020)
khung canh dai hoi
chao mung 30-4-2018
Tất cả các trang

* Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại DN:

I- Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh Bình Định, với 35 đảng viên (trong đó: 34 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị);

- BCH Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm: 05 đ/c

1/. Đ/c: Cao Đình Thuận - Bí thư;

2/. Đ/c: Võ Tấn Việt - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT;

3/. Đ/c: Nguyễn Văn Thành - UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT;

4/. Đ/c: Vũ Duy Bảo - UVBCH;

5/. Đ/c: Nguyễn Văn Ngọc - UVBCH.

- gồm 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (Chi bộ Văn phòng Công ty - Đ/c: Vũ Duy Bảo, Bí thư; Chi bộ Cơ khí Quang Trung - Đ/c: Võ Tấn Trình, Bí thư; và Chi bộ XN Sản xuất & Thương mại Quang Trung - Đ/c: Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư);

II- Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định, với 88 đoàn viên (trong đó: có 05 đoàn viên danh dự).

- BCH Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022, tổng số 05 đ/c

1/. Đ/c: Vũ Duy Bảo - Chủ tịch CĐCS;

2/. Đ/c: Chung Văn Hà - Phó Chủ tịch CĐCS;

3/. Đ/c: Đoàn Thị Mỹ Hà - UVBCH CĐCS, Trưởng Ban nữ công;

4/. Đ/c: Trần Duy Hiền - UVBCH CĐCS;

5/. Đ/c: Nguyễn Văn Khá - UVBCH CĐCS.

III- Ban Chỉ huy Quân sự Công ty trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, với 01 Trung đội tự vệ bộ binh, có biên chế 31 chiến sỹ (gồm 03 Tiểu đội tự vệ tại chỗ do Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Quy Nhơn quản lý theo phân cấp).

- BCHQS Công ty, tổng số 04 đ/c

1/. Đ/c: Đoàn Thế Hòa - Chỉ huy trưởng;

2/. Đ/c: Cao Đình Thuận - Chính trị viên;

3/. Đ/c: Võ Tấn Việt - Phó Chính trị viên;

4/. Đ/c: Trần Minh Chí - Phó Chỉ huy trưởng kiêm chức Trung đội trưởng Trung đội tự vệ.

IV- Chi đoàn Thanh niên cơ sở trực thuộc Đoàn Khối DN tỉnh Bình Định, với 09 đoàn viên thanh niên;

- BCH Chi đoàn Công ty khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2019, tổng số 03 đ/c

1/. Đ/c: Nguyễn Văn Khá - Bí thư Chi đoàn TN;

2/. Đ/c: Võ Thị Hồng Phượng - Phó Bí thư Chi đoàn TN;

3/. Đ/c: Đỗ Quốc Chiến - UVBCH.

V- Mô hình "Tổ tự quản về ANTT" do Phòng PV05 - Công an tỉnh Bình Định trực tiếp theo dõi quản lý về nghiệp vụ (được thành lập và ra mắt hoạt động từ ngày 01/06/2018), gồm 09 thành viên sau:

1. Đ/c: Cao Đình Thuận - Tổng Giám đốc Công ty, Tổ trưởng;

2. Đ/c: Bùi Tường Huân - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Tổ phó;

3. Đ/c: Võ Tấn Việt - Trưởng phòng TCHC Công ty, Tổ viên;

4. Đ/c: Trần Minh Chí - Quản đốc Phân xưởng Kết cấu thép, Tổ viên;

5. Đ/c: Nguyễn Văn Đông - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ, Tổ viên;

6. Đ/c: Chung Văn Hà - Tổ trưởng Tổ Điện hóa, Tổ viên;

7. Đ/c: Nguyễn Hoàng Thành - Tổ trưởng Tổ Cơ khí, Tổ viên;

8. Đ/c: Trần Duy Tâm - Tổ trưởng Tổ Gò hàn 1, Tổ viên;

9. Đ/c: Nguyễn Ngọc Toàn - Tổ trưởng Tổ Gò hàn 3, Tổ viên.