Cơ khí Quang Trung
PDF In Email
Mục lục bài viết
Đơn vị thành viên
Hình ảnh tư liệu
Tất cả các trang

a/. Các phòng ban chức năng công ty:

1). Phòng Tài chính Kế toán: Tel / Fax: (0256) 3741900

2). Phòng Kỹ thuật: Tel / Fax: (0256) 3841291

3). Phòng Kế hoạch Kinh doanh: Tel / Fax: (0256) 3841469

4). Phòng Tổ chức Hành chính: Tel: (0256) 3841005

b/. Chi nhánh trực thuộc:

1/. XÍ NGHIỆP LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

- Địa chỉ: Lô B6 - KCN Phú Tài - Phường Trần Quang Diệu - TP. Quy Nhơn - Bình Định

- Tel: (0256) 3641035              ; Fax: (0256) 3641021

2/. XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG TRUNG

- Địa chỉ: 669 Trần Hưng Đạo - TP. Quy Nhơn - Bình Định

- Tel: (0256) 3820427 - 3822226 - 3741110 ; Fax: (0256) 3822421

3/. XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

- Địa chỉ: Lô B6 - KCN Phú Tài - Phường Trần Quang Diệu - TP. Quy Nhơn - Bình Định

- Tel: (0256) 3741839             ; Fax: (0256) 3741839

c/. Công ty Con:

1/. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG QUANG TRUNG

- Địa chỉ: Lô B1 - KCN Phú Tài - Phường Trần Quang Diệu - TP. Quy Nhơn - Bình Định

- Tel / Fax: (0256) 3641879      ; Di động: 0394.561.149 - 0905.470.249 - 0946.810.319