Cơ khí Quang Trung
Chính sách quản lý chất lượng

 

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THEO TIÊU CHUẨN ISO.9001-2008 CỦA DN

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung phấn đấu để trở thành Công ty mạnh trong lĩnh vực Cơ khí, Lắp máy, Tư vấn và Xây dựng. Chúng tôi luôn luôn nổ lực hết mình nhằm làm thoả mãn yêu cầu của khách hàng vào mọi thời điểm với phương châm :

“CHẤT LƯỢNG LÀ UY TÍN, DANH DỰ CỦA CÔNG TY”

Để thực hiện các mục tiêu trên Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung cam kết :

1/. Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lựơng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

2/. Giáo dục phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong Công ty quán triệt và thực hiện triệt để khẩu hiệu của Công ty.

3/. Đảm bảo mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty đều được đào tạo thích hợp để có đủ năng lực cần thiết thực hiện các công việc. Sự phát triển và hợp tác của mọi thành viên trong Công ty để cùng nhau tiến bộ.

4/. Từng cá nhân không ngừng rèn luyện, thấu hiểu và tuân thủ chính sách chất lượng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng để tăng cường sức mạnh tổng hợp, đáp ứng tốt và ngày càng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng. Từ đó đảm bảo công ăn việc làm ổn định, chất lượng cuộc sống ngày được nâng cao.

Quy Nhơn, ngày  30  tháng  11  năm 2005

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

CAO ĐÌNH THUẬN