Sơ lược về doanh nghiệp cơ khí và xây dựng Quang Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

(tiền thân là Nhà máy Cơ khí Quang Trung được thành lập từ năm 1976)

* Chủ tịch HĐQT:  Ông Đoàn Thế Hòa – Ủy viên HĐQT Công ty

* Đại diện theo pháp luật của DN:  Ông Cao Đình Thuận – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

* Các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty, gồm:

1- Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng Quang Trung (MST: 4100258810-004) – đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh;

2- Xí nghiệp Sản xuất và Thương mại Quang Trung (MST: 4100258810-005);

3- Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quang Trung (MST: 4100258810-006) – đã tạm ngừng kinh doanh;

4- Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây không nung Quang Trung (MST: 4100258810-003)_ đã giải thể;

5- Công ty TNHH MTV SX VLXD Không nung Quang Trung (MST: 4101451366) – đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh;

6- 04 Phòng ban chức năng: Phòng TCKT, Phòng KHKD, Phòng Kỹ thuật và Phòng TCHC Công ty;

7- Các PXSX trực thuộc (Phân xưởng Kết cấu thép, Tổ Điện hóa và Tổ Cơ khí).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.