Đầu tư xây dựng mới nhà Văn phòng làm việc Công ty

Đầu tư xây dựng mới nhà Văn phòng làm việc Công ty, với thiết kế 02 tầng có diện tích sàn 281,1 m² (xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2018), tổng giá trị công trình trên 03 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.