Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại Doanh nghiệp

* Các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại Doanh nghiệp:

I- Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, với 31 đảng viên chính thức;

– Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: 05 đ/c

1/. Đ/c: Võ Tấn Việt – Bí thư Đảng ủy;

2/. Đ/c: Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;

3/. Đ/c: Vũ Duy Bảo – Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;

4/. Đ/c: Võ Tấn Trình – Ủy viên BCH;

5/. Đ/c: Bùi Thị Tố Nga – Ủy viên BCH.

– gồm 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (Chi bộ Văn phòng Công ty; Chi bộ Cơ khí Quang Trung và Chi bộ XN Sản xuất & Thương mại Quang Trung);

II- Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định, với 59 đoàn viên (trong đó: có 04 đoàn viên danh dự).

– BCH Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022, tổng số 05 đ/c

1/. Đ/c: Vũ Duy Bảo – Chủ tịch CĐCS;

2/. Đ/c: Chung Văn Hà – Phó Chủ tịch CĐCS, Chủ nhiệm UBKT CĐCS;

3/. Đ/c: Nguyễn Văn Khá – UVBCH CĐCS.

4/. Đ/c: Trần Duy Hiền – UVBCH CĐCS;

5/. Đ/c: Đoàn Thị Mỹ Hà – UVBCH CĐCS, Trưởng Ban nữ công;

III- Ban Chỉ huy Quân sự Công ty trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, với 01 Trung đội tự vệ, có biên chế 31 chiến sỹ (gồm 03 Tiểu đội tự vệ do Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Quy Nhơn quản lý theo phân cấp).

– BCHQS Công ty, tổng số 04 đ/c

1/. Đ/c: Đoàn Thế Hòa – Chỉ huy trưởng;

2/. Đ/c: Cao Đình Thuận – Chính trị viên;

3/. Đ/c: Võ Tấn Việt – Chính trị viên phó;

4/. Đ/c: Võ Tấn Trình – Phó Chỉ huy trưởng kiêm chức Trung đội trưởng tự vệ.

IV- Chi đoàn Thanh niên cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, với 12 đoàn viên thanh niên;

– BCH Chi đoàn Công ty khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2019, tổng số 02 đ/c

1/. Đ/c: Nguyễn Văn Khá – Bí thư Chi đoàn TN;

2/. Đ/c: Đỗ Quốc Chiến – UVBCH.

V- Mô hình “Tổ tự quản về ANTT và phòng, chống dịch COVID-19” do Phòng PV05 – Công an tỉnh Bình Định trực tiếp theo dõi quản lý về nghiệp vụ (được thành lập và ra mắt hoạt động từ ngày 01/06/2018, bổ sung nhiệm vụ từ ngày 23/10/2021), gồm 08 thành viên sau:

1. Đ/c: Cao Đình Thuận – Tổng Giám đốc Công ty, Tổ trưởng;

2. Đ/c: Bùi Tường Huân – Giám đốc XN TVTK & XD Quang Trung, Tổ phó;

3. Đ/c: Võ Tấn Việt – Trưởng phòng TCHC Công ty, Tổ viên;

4. Đ/c: Nguyễn Văn Đông – Tổ trưởng Tổ Bảo vệ, Tổ viên;

5. Đ/c: Chung Văn Hà – Tổ trưởng Tổ Điện hóa, Tổ viên;

6. Đ/c: Trần Mỹ Hiệp – Tổ trưởng Tổ Cơ khí, Tổ viên;

7. Đ/c: Trần Duy Tâm – Tổ trưởng Tổ Gò hàn 1, Tổ viên;

8. Đ/c: Nguyễn Ngọc Toàn – Tổ trưởng Tổ Gò hàn 3, Tổ viên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.