Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại Doanh nghiệp

* Các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại Doanh nghiệp:

I- Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, với 27 đảng viên chính thức;

– Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: 05 đ/c

– gồm 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (Chi bộ Văn phòng Công ty gồm 15 đảng viên chính thức; Chi bộ Cơ khí Quang Trung gồm 07 đảng viên chính thức và Chi bộ XN Sản xuất & Thương mại Quang Trung gồm 05 đảng viên chính thức);

II- Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định, với 52 đoàn viên (trong đó: có 04 đoàn viên danh dự).

– BCH Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028, tổng số 05 đ/c

III- Ban Chỉ huy Quân sự Công ty trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, với 01 Trung đội tự vệ tại chỗ, có biên chế 31 chiến sỹ (gồm 03 Tiểu đội tự vệ do Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Quy Nhơn quản lý theo phân cấp).

– BCHQS Công ty, tổng số 04 đ/c

IV- Chi đoàn Thanh niên cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, bao gồm 04 đoàn viên thanh niên;

– BCH Chi đoàn TN Công ty khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2019, tổng số 02 đ/c

V- Mô hình “Tổ tự quản về ANTT gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19” do Phòng PV05 – Công an tỉnh Bình Định trực tiếp theo dõi quản lý và hướng dẫn về kiến thức nghiệp vụ (mô hình được thành lập và ra mắt hoạt động kể từ ngày 01/06/2018, bổ sung thêm nhiệm vụ PCD từ ngày 23/10/2021), biên chế gồm 08 thành viên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.