Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại Doanh nghiệp

* Các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tại Doanh nghiệp:

I- Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, với 30 đảng viên chính thức;

– Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: 05 đ/c

– gồm 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (Chi bộ Văn phòng Công ty gồm 16 đảng viên chính thức; Chi bộ Cơ khí Quang Trung gồm 08 đảng viên chính thức và Chi bộ XN Sản xuất & Thương mại Quang Trung gồm 06 đảng viên chính thức);

II- Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định, với 57 đoàn viên (trong đó: có 04 đoàn viên danh dự).

– BCH Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022, tổng số 05 đ/c

III- Ban Chỉ huy Quân sự Công ty trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, với 01 Trung đội tự vệ, có biên chế 31 chiến sỹ (gồm 03 Tiểu đội tự vệ do Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Quy Nhơn quản lý theo phân cấp).

– BCHQS Công ty, tổng số 04 đ/c

IV- Chi đoàn Thanh niên cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, với 09 đoàn viên thanh niên;

– BCH Chi đoàn TN Công ty khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2019, tổng số 02 đ/c

V- Mô hình “Tổ tự quản về ANTT và phòng, chống dịch COVID-19” do Phòng PV05 – Công an tỉnh Bình Định trực tiếp theo dõi quản lý về nghiệp vụ (được thành lập và ra mắt hoạt động từ ngày 01/06/2018, bổ sung nhiệm vụ từ ngày 23/10/2021), gồm 08 thành viên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.