Quy định mới về xây dựng

Ngày 04/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP quy định về cấp giấy phép xây dựng để áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình; tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy pháp xây dựng và giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Nghị định này trước khi khởi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng. Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể các vấn đề như: điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ; điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ; điều kiện đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; quy trình cấp giấy phép xây dựng; điều chỉnh giấy phép xây dựng; gia hạn giấy phép xây dựng; cấp lại giấy phép xây dựng; giấy phép di dời công trình; thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng; lưu trữ hồ sơ cấp phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và quy định về xử lý chuyển tiếp thực hiện.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2012 và thay thế các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP và Nghị định số 39/2010/NĐ-CP./.

Văn Cả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.