Đầu tư mua mới 01 Xe tải cẩu 7,5 tấn phục vụ thi công lắp đặt công trình xây dựng

Thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, qua tình hình thực tế nhu cầu cấp thiết về việc phục vụ cho công tác thi công lắp đặt các kết cấu công trình xây dựng nhằm góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công theo nội dung hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư công trình; Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư mua mới 01 Xe tải cẩu 7,5 tấn (đã được cơ quan kiểm định lắp đặt thiết bị định vị theo dõi hành trình GPS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.