Đầu tư chế tạo lắp đặt mới 02 Dầm cầu trục với tải trọng 3 tấn để phục vụ cho công tác gia công các loại sản phẩm kết cấu thép

Năm 2023: Công ty đã đầu tư chế tạo lắp đặt mới 02 Dầm cầu trục với tải trọng 3 tấn để phục vụ cho công tác gia công các loại sản phẩm kết cấu thép (ước tính với giá trị đầu tư khoảng 320 triệu đồng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.