LIÊN HỆ
Cơ Khí & Xây Dựng Quang Trung

Gửi thông tin cho chúng tôi  Thông tin liên hệ

  Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Quang Trung

  Địa chỉ trụ sở chính: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn

  Điện thoại: 0256.3841005 – 0256.3841197

  Fax: 0256.3741900 / 0256.3841469

  Website: www.quangtrungbinhdinh.com

  Email: cokhiqt@yahoo.com.vn

  Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Vật liệu Xây dựng không nung Quang Trung

  Địa chỉ: Lô B1, Khu Công nghiệp Phú Tài – phường Trần Quang Diệu – TP. Quy Nhơn

  Điện thoại: 0394.561.149 – 0946.810.319

  Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Quang Trung

  Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài – Phường Trần Quang Diệu – TP. Quy Nhơn

  Điện thoại: 0256.3741839

  Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng Quang Trung

  Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài – Phường Trần Quang Diệu – TP. Quy Nhơn

  Điện thoại: 0256.3641035

  Fax: 0256. 3641021

  Xí nghiệp Sản xuất và Thương mại Quang Trung

  Địa chỉ: Lô B1, Khu Công nghiệp Phú Tài – Phường Trần Quang Diệu – TP. Quy Nhơn

  Điện thoại: 0256.3820427 / 3822226 / 3741110

  Fax: 0256. 3822421